آموزش نرم افزار CST SUITE STUDIO قسمت بیست و دوم : ایجاد منحنی از منحنی های انتخاب شده

نویسنده مطلب : ایمان اکبری
تاریخ ارسال : 2015-02-25 22:05:16

 

curve menu

گزینه 10 : Selected Edges

این گزینه در صورتی فعال است که قبلا لبه یا لبه هایی را انتخاب کرده باشید. با انتخاب این گزینه از لبه های انتخاب شده خطوطی همچون لبه ها تشکیل می شود. در صورتی که قبلا لبه ای را انتخاب کرده باشیم و بر روی این گزینه کلیک کنیم پنجره زیر باز می شود. قسمت های مختلف این پنجره در ادامه تشریح خواهد شد.

edge window

 قسمت 1 : Name

در این قسمت نام منحنی ایجاد شده را انتخاب می کنیم

 قسمت 2 : Curve

در این قسمت پوشه  Curveای که منحنی های ایجاد شده قرار است در آن جای گیرند را می توان انتخاب کرد. در صورتی که پوشه ای وجود نداشته باشد می توان از [New Curve] برای ایجاد یک پوشه Curve جدید بهره برد.

برچسب ها [ شبیه سازی، نرم افزار، الکترومغناطیس، میدان، مایکرویو، ایجاد منحنی با انتخاب لبه، convert selected edges to curve، cst، cst suite، studio]

 

نظرات
نظر جدید
172
تعداد اعضا
filter picture
antenna picture