آموزش نرم افزار CST SUITE STUDIO قسمت بیست و یکم : ایجاد منحنی چند ضلعی سه بعدی

نویسنده مطلب : ایمان اکبری
تاریخ ارسال : 2015-02-23 21:44:18

Curve toolbar

 گزینه 9 : 3D Polygon

با استفاده از این گزینه می توان چندضلعی های فضایی را ایجاد کرد. با کلیک بر روی این گزینه کاربر به مد انتخاب وارد می شود و این امکان را دارد که بینهایت نقطه را انتخاب کند البته در صورتی که بر روی نقطه ابتدایی دابل کلیک نکند. در صورت کلیک بر روی نقطه ابتدایی یک چندضلعی بسته ایجاد می شود. با کلیک بر روی نقطه ابتدایی یا فشردن کلید ESC پنجره مربوط به این گزینه باز می شود. در ادامه تصویر مربوط به این پنجره درو دو مختصات اصلی و محلی نشان داده شده و قسمت های مختلف مربوط به این پنجره تشریح خواهد شد.

3D polygon

 قسمت 1 : Name

در این قسمت نام چندضلعی فضایی که قصد ایجاد آن را داریم را وارد می کنیم.

 قسمت 2: Curve

در این قسمت پوشه  Curveای که چند ضلعی فضایی در آن قرار است جای گیرد را می توان انتخاب کرد. در صورتی که پوشه ای وجود نداشته باشد می توان از [New Curve] برای ایجاد یک پوشه Curve جدید بهره برد.

 قسمت 3 : Points

در این قسمت نقاط مربوط به گوشه های چندضلعی فضایی وارد می کنیم. در صورتی که قصد ایجاد یک سطر جدید یا به عبارت دیگر یک نقطه جدید را داشته باشیم، اگر به قسمت ماتریسی مانند توجه کنیم سطر آخر آن همواره یک سطر خالی است. در صورتی که در این سطر مقادیر x،y و z یا u، v و w را وارد کنیم. یک سطر خالی در قسمت پایین این سطر ایجاد شده جایگزین می شود. از این طریق می توانیم نقاط جدید را وارد کنیم. اما مشکل آنجایی خواهد بود که بخواهیم بالای نقطه فرضی x1، y1 و w1 یک نقطه جدید بوجود آوریم. برای اینکار کافی است که آن سطر را انتخاب کنید و گزینه insert را انتخاب کنیم.
این سطر جدید اضافه شده میانه این دو سطر خواهد بود که البته قابلیت ویرایش را دارد. برخلاف پنجره خم و چند ضلعی صفحه ای در این پنجره نمی توان نقاط را به صورت Relative تعریف کرد.

 قسمت 4 : Insert

با استفاده از این گزینه می توان نقاط جدید را به قسمت Pointsاضافه کرد.

قسمت 5 : Delete

با ساتفاده از این گزینه می توان نقطه انتخاب شده از قسمت Points را حذف کرد.

 قسمت 6 : Import/Export

این قسمت دارای دو گزینه می باشد که از آنها برای خواندن یا ذخیره نقاط استفاده می شود.

  • Load From : با کلیک بر روی این گزینه می توان فایل دو ستونی ASCII شامل مختصات نقاط X و Y یا U وv را وارد کرد. جداکننده بین دو ستون ای فایل م تواند Space، tab، camma یا simicolon باشد.
  • Save As : پنجره ذخیره مختصات نقاط به یک فایل ASCII دو ستونی را باز می کند.

قسمت 7 : Clear

با کلیک بر روی این گزینه تمام نقاط در قسمت Point پاک می شوند.

 

برچسب ها [ شبیه سازی، نرم افزار، الکترومغناطیس، میدان، مایکرویو، منحنی چند ضلعی سه بعدی، 3D polygon curve، cst، cst suite، studio]

نظرات
نظر جدید
172
تعداد اعضا
filter picture
antenna picture