آموزش نرم افزار CST SUITE STUDIO قسمت سیزدهم : ایجاد منحنی جدید

نویسنده مطلب : ایمان اکبری
تاریخ ارسال : 2015-02-15 21:02:54

 1 : New Curve

با استفاده از این گزینه یک پوشه Curve در قسمت Curves مربوط به Nvigation Tree ایجاد می شود. هر منحنی که در آینده ایجاد خواهد شد درون یکی از این پوشه های Curve جای میگیرد. هدف از ایجاد این پوشه جمع آوری آیتم های منحنی است که قرار است درآینده عملیات خاصی روی تمام آنها ایجاد شود. وقتی بر روی این گزینه کلیک می شود به کاربر این امکان داده شده که نام پوشه Curve را انتخاب کند.

برچسب ها [ شبیه سازی، نرم افزار، الکترومغناطیس، میدان، مایکرویو، ایجاد پوشه منحنی جدید، new curve، cst، cst suite، studio]

نظرات
نظر جدید
172
تعداد اعضا
filter picture
antenna picture