آموزش نرم افزار CST SUITE STUDIO قسمت یازدهم : Status Bar

نویسنده مطلب : ایمان اکبری
تاریخ ارسال : 2015-02-10 21:03:57

این قسمت اطلاعات مهمی را در انتهای پنجره برنامه CST نمایش می دهد. این نوار خود شامل چندین قسمت می باشد این نوار به همراه قسمت های مختلف آن در تصویر زیر نمایش داده شده است.

•    قسمت 1 : Status
این قسمت اطلاعاتی پیرامون وضعیت جاری پروژه را نمایش می دهد. در صورتی که نشانگر ماوس را بر روی یک دکمه یا گزینه ببریم در این قسمت توضیحاتی پیرامون آن نوشته خواهد شد.
•    قسمت 2 : Solution Type
در این قسمت نوع حل ساختار نوشته شده. با کلیک بر روی آن می توان از لیست باز شده نوع حل را تغییر داد.
•    قسمت 3 : Raster
اطلاعات پیرامون اندازه raster مربوط به صفحه کار نمایش داده می شود. با کلیک بر روی آن می توان به پنجره تنظیمات صفحه کار دسترسی داشت.
•    قسمت 4 : Background Material
ماده پس زمینه ساختار را بیان می کند. با کلیک بر روی آن می توان به پنجره تنظیمات ماده پس زمینه دسترسی داشت.
•    قسمت 5 : Units
این قسمت اطلاعات پیرامون واحد های هر کمیت را نشان می دهد. می توان با کلیک بر روی هر کمیت واحد آن را تغییر داد. همیچین از منوی باز شده می توان به پنجره تنظیمات واحد های برنامه دسترسی داشت.

برچسب ها [ شبیه سازی، نرم افزار، الکترومغناطیس، میدان، مایکرویو، نوار وضعیت، status bar، cst، cst suite، studio]

 

 

نظرات
نظر جدید
172
تعداد اعضا
filter picture
antenna picture