آموزش نرم افزار CST SUITE STUDIO قسمت نهم : Message Window

نویسنده مطلب : ایمان اکبری
تاریخ ارسال : 2015-02-10 20:56:56

در این پنجره پیغامها، هشدارها، اخطار ها و اطلاعات پیرامون فعالیت های برنامه توسط برنامه نمایش داده می شود. مثلا اطلاعات پیرامون فرآیند حل و اینکه آیا حل همگرا شده یا خیر. اطلاعات پیرامون درستی پیکربندی حل. اطلاعات پیرامون اتمام شبیه سازی و غیره در این قسمت نمایش داده می شود.
این پنجره در تصویر زیر نمایش داده شده و برای پشتیبانی می بایستی اطلاعات این قسمت را برای کارشناس ارسال نمائید.

برچسب ها [ شبیه سازی، نرم افزار، الکترومغناطیس، میدان، مایکرویو، پنجره پیغام، message window، cst، cst suite، studio]

 

نظرات
نظر جدید
172
تعداد اعضا
filter picture
antenna picture