آموزش نرم افزار CST SUITE STUDIO قسمت ششم : Modeler View

نویسنده مطلب : ایمان اکبری
تاریخ ارسال : 2015-02-10 20:42:34

این قسمت از برنامه همانطور که در تصویر زیر آن را مشاهده می کنید تمامی المان های ساختار (همچون حجمهای، منحنی ها، سیم ها، المان های فشرده) و منابعی(موج های صفحه ای، پورتها) که در پروژه جاری تعریف شده اند را به تصویر می کشد. در پنجره صحه کار، محورهای مختصاتی، جعبه احاطه کننده ساختار و اطلاعات پیرامون ویژگی های مختلف ساختار بسته به این که در چه مدی قرار داریم نمایش داده می شوند. در این پنجره اطلاعات پیرامون به حل ساختار همچون میدان ها و نمودارهای نتایج نیز نمایش داده می شوند. عناصر نمایش داده شده در این قسمت شدیدا وابسته به قسمت انتخاب شده در Navigation Tree می باشد. مثلا اگر قسمت Components را انتخاب کنید شکل های هندسی ساختار نمایش داده می شود و در صورتی که قسمت Mesh Control را انتخاب کنید وارد مد مش می شوید و مش های ساختار را در این قسمت مشاهده خواهید کرد.
در قسمت پایین و سمت چپ این پنجره برای هر پروژه ای که در قسمت Workspace باز است دو tab مشاهده می شود. یکی از یان tab ها برای حالت تمام موج اتو دیگری برای حالت المان فشرده یا شماتیک. با انتخاب هر یک از این دو tab تمامی دیگر پنجره ها نیز به صورت متناسب با آن تغییر خواهند کرد. از tab شماتیک برای شبیه سازی های مجموعه ای در قالب مداری شامل چندیدن قسمت مختلف استفاده می شود. در حالی که از قسمتتمام موج برای شبیه سازی دقیق عناصر جزئی استفاده می شود.

برچسب ها [ شبیه سازی، نرم افزار، الکترومغناطیس، میدان، مایکرویو،نمایش مدل، modeler view، cst، cst suite، studio]

 

نظرات
نظر جدید
172
تعداد اعضا
filter picture
antenna picture