آموزش نرم افزار CST SUITE STUDIO قسمت چهارم : Toolbar

نویسنده مطلب : ایمان اکبری
تاریخ ارسال : 2015-02-10 20:34:28

این قسمت از برنامه همان نوار ابزار می باشد. به صورت پیش فرض برخی از مهمترین توابع و پنجره ها از این قست قابل دسترسی هستند. این قسمت از برنامه مضاعف بر منوی اصلی است و همه گزینه های نوار ابزار بر در منوی اصلی برنامه نیز قابل دسترسی هستند. این نوار ابزار در تصویر زیر نمایش داده شده است.

نوار ابزار های برنامه را می توان به شرح زیر فهرست کرد:

 • General Tools
 • Solver Tools
 • Plot Tools
 • Object Tools
 • Pick Tools
 • View Tools
 • Grid Tools
 • WCS Tools
 • Face Tools
 • Curve Tools
 • Healing Tools
 • Structure Modification Tool

برچسب ها [ شبیه سازی، نرم افزار، الکترومغناطیس، میدان، مایکرویو،نوار ابزار، toolbar، cst، cst suite، studio]

 

نظرات
نظر جدید
172
تعداد اعضا
filter picture
antenna picture