آموزش نرم افزار FEKO Suite قسمت شانزدهم : تنظیمات رنگ بندی نمایش

نویسنده مطلب : ایمان اکبری
تاریخ ارسال : 2015-02-09 22:21:21

با انتخاب گزینه Colours از منوی Options می توان رنگ های پیش فرضی که CADFEKO در پنجره 3D View استفاده می کند را تغییر داد. با انتخاب گزینه Reset to defaults می توان رنگ ها را به صورت پیش فرض برگرداند. شکل 3-24 گزینه های قابل انتخاب با رنگ های پیش فرضی که در CADFEKO استفاده می شوند را نمایش می دهد.

برچسب ها [ شبیه سازی، نرم افزار، الکترومغناطیس، میدان، مایکرویو، ، feko، cad feko،  coloring options، تنظیمات رنگ بندی نمایش]

نظرات
نظر جدید
172
تعداد اعضا
filter picture
antenna picture