آموزش نرم افزار FEKO Suite قسمت پانزدهم : تنظیمات rendering

نویسنده مطلب : ایمان اکبری
تاریخ ارسال : 2015-02-09 22:16:07

در برخی موقعیت ها قسمت نمایش ساختار هندسی، قسمت هایی از المانی که می بایستی مخفی باشد را نمایش می دهد. این مشکل مربوط به rendering بوده و بیشتر به سخت افزار کامپیوتر وابسته است. با این وجود CADFEKO یک سری تنظیمات مربوط به این مسئله را فراهم ساخته است. با انتخاب گزینه Rendering از سر برگ Option یک پنجره مطابق شکل3-23 باز می شود. قسمت Rendering mode نشان دهنده الگوریتم هایی است که برای حذف خطوط مخفی استفاده می شود. این تنظیمات را می توان به صورت دستی پیکر بندی کرد و این می تواند دقت نمایش را بهبود بخشد اما این کار می تواند تاثیر قابل توجه ای بر روی عملکرد rendering و استفاده از حافظه داشته باشد. گزینه Hardware rendering (Hardware z-buffering) تنها وقتی قابل انتخاب کردن است که امکان آن بر روی سیستم کاربر وجود داشته باشد. قسمت دوم که face displacement نام دارد شامل لغزاننده هایی می باشد که جابجایی صفحات برای هندسه ها و مش ها را تغییر می دهد. گزینه face displacement مصالحه ای بین شکسته نشان دادن لبه ها و  خطوط آشکاری که قرار بوده مخفی باشند برقرار می سازد. مکان نسبی لغزاننده ها همینطور تعیین می کند اگر هم هندسه و هم مش همزمان نمایش داده شوند، کدامیک نشان داده شود. برای جهت های نمایش مختلف ممکن است به تنظیمات متفاوتی نیاز باشد. این گزینه ها در فایل پیکربندی CADFEKO ذخیره می شوند.

شکل 3-23 : (کادر آبی) شیوه انتخاب گزینه rendering . (کادر قرمز) پنجره rendering دو مد در سمت راست و لغزاننده ها در سمت راست قرار گرفته اند.

 

برچسب ها [ شبیه سازی، نرم افزار، الکترومغناطیس، میدان، مایکرویو، ، feko، cad feko،  rendering options، تنظیمات rendering مش و ساختار]

نظرات
نظر جدید
172
تعداد اعضا
filter picture
antenna picture