آموزش نرم افزار CST SUITE STUDIO قسمت دوم : ویژگی های اصلی CST MICROWAVE STUDIO

نویسنده مطلب : ایمان اکبری
تاریخ ارسال : 2015-01-22 10:34:52

 • حل کننده Transient برای محاسبه موثر ساختار های بدون اتلاف یا تلف دار. حل کننده مذکور محاسبات پهن باند پارامترهای S را تنها با یک بار راه اندازی و اعمال DFT به سیگنال های زمانی انجام می دهد.
 • حل کننده حوزه زمان با نمونه برداری تطبیقی. حل کننده چند منظوره از مش های مکعبی و هرمی شکل پشتیبانی می کند.
 • در کنار حل کننده چند منظوره، حل کننده حوزه فرکانس در بر گیرنده دو حل کننده به طور مخصوص برای ساختار های فوق العاده تشدید کننده می باشد(تنها برای مش های مکعبی شکل). اولین این حل کننده ها تنها پارامترهای S را محاسبه می کند در حالی که دومین حل کننده میدان ها را نیز محاسبه می کند که از به همین خاطر زمان محاسبانی بیشتری را نسبت به اولی می گیرد.
 • محاسبات مد های ویژه سه بعدی
 • ساختار را می توان هم به صورت مدل سه بعدی و هم به صورت شماتیک مشاهده کرد. روش دوم امکان تزویج آسان شبیه سازی EM با شبیه سازی مداری را فراهم می سازد.
 • تحلیل فیلتر AR برای ساختارهای تشدید کننده.
 • محاسبات میدان دور (دوبعدی، سه بعدی، بهره، پهنای پرتو زاویه ای، و غیره) و سطح مقطع راداری (RCS).
 • استخراج پارامترهای شبکه
 • استخراج مدل Spice .
 • حل کننده میدان دمایی ساکن (دما، منبع گرما، سطوح تشعشعی، میدان های خارجی) (هرمی شکل و مکعبی شکل ها)
 • حل کننده میدان دمایی Transient ( دما، منبع گرما) ( مکعبی شکل ها)
 • حل کننده مکانیکی ساختاری(هرمی شکل)
 • روشFI سریع و حافظه کارا.
 • عملکرد فوق العاده خوب ناشی از تقریب مرز کامل (PBA) و تکنیک ورقه نازک (TST) با استفاده از شبکه های مکعبی شکل برای حل کننده ها.
 • مدل کنندگی یکپارچه پارامتریک بر پایه ACIS پیشرفته با نمایش ساختار عالی.
 • مل کننده هایبرید ویژگی محور که امکان تغییرات سریع ساختاری را فراهم می سازد.
 • زبان ماکرو قدرتمند (VBA)، سرور اتوماسیون OLE.
 • تولید مش اتوماتیک بر پایه سیستم پیشرفته با بهبود مش تطبیقی سه بعدی.
 • قابلیت import و export به صورت SAT، Step، Autodesk Invertor، VDA-FS CATIA، Pro/E، IGES، Nastran یا داده CAD سه بعدی STL.
 • قابلیت import و export به صورت داده CAD دو بعدی DXF.
 • قابلیت import داده CAD دو بعدی GDSII و Gerber.
 • قابلیت import مدل های داده voxel (داده های مدل انسان)
 • بهینه گر داخلی کارا (نوع Powell و Quasi-Newton، advanced multilevel interpolation schemes)
 • قابلیت sweep پارامتریک

برچسب ها [ شبیه سازی، نرم افزار، الکترومغناطیس، میدان، مایکرویو، ویژگی های اصلی، main feature، cst، cst suite، studio]

نظرات
نظر جدید
172
تعداد اعضا
filter picture
antenna picture