آموزش نرم افزار FEKO Suite قسمت چهاردهم : دوران، بزرگ نمایی و حرکت دادن

نویسنده مطلب : ایمان اکبری
تاریخ ارسال : 2015-01-07 09:14:45

مدل را می توان با کلیک کردن و drag کردن دوران داد. سپس می توان با فشار دادن و کلید کردن و drag کردن آن به سمت بالا یا پایین بزرگ نمایی آن را تنظیم کرد. همینطور با دوران غلتک ماوس نیز می توان بزرگ نمایی را تغییر داد.  اگر با غلتک ماوس بزرگ نمایی را تنظیم می کنیم، می توانیم با گرفتن کلید shift میزان تغییر بزرگ نمایی را کاهش دهیم. برنامه CADFEKO سعی می کند تا بزرگ نمایی را همچون عملگر حرکت دادن بر رو شیئ ای که نشانگر ماوس بر روی آن قرار گرفته اعمال کند. می توان با فشار دادن کلید ctrl و کلید کردن و drag کردن  یا فشار کلید وسط غلتک و drag کردن  صفحه مورد نظر را حرکت داد. برای جستجوی یک قطعه یا المان خاص در ساختار هندسی یا مش می توان از ابزار Zoom to selection استفاده کرد. می توان از طریق کلیک راست بر روی مش یا ساختار هندسی مورد نظر یا انتخاب گزینه Zoom to selection از منوی view به این گزنه دسترسی داشت. انتخاب این گزینه میزان بزرگ نمایی و حرکت جسم را به گونه ای تنظیم می کند که المان انتخاب شده در مرکز پنجره 3D View قرار گیرد. روش ها مختلف دسترسی به این گزینه در شکل 3-21 نمایش داده شده است.

شکل 3-21 : روش های مختلف دسترس به گزینه zoom to selection :(کادر قرمز) کلید راست بر روی هندسه مورد نظر (کادر آبی) کلیک راست بر روی هندسه مورد نظر در قسمت درختی محتوا (کادر سبز) منوی View انتخاب گزینه zoom to selection

اگر این گزینه انتخاب شود بر روی المان عملیات دوران صورت نمی پذیرد از همین رو ممکن است این المان در پشت بقیه المان ها مخفی باقی بماند. المان های مخفی را می توان به سادگی با دوران دادن دستی مدل بدون تغییر گزینه انتخابی یا با استفاده از Transparency mode که از جمله گزینه ها ی 3D View است مشاهده کرد. در حالت transparency mode تمامی المان های انتخاب نشده با اندکی شفافیت نمایش داده می شوند که از این طریق المان های انتخاب شده را می شود مشاهده کرد. در شکل 3-22 نحوه انتخاب این گزینه و نتیجه آن در نمایش المان ها را مشاهده می کنیم.

شکل 3-22 : (کادر قرمز) شیوه انتخاب حالت Transparency mode. همانطور که مشاهده می کنیم مکعب بزرگتر شفاف شده است.

 

برچسب ها [ شبیه سازی، نرم افزار، الکترومغناطیس، میدان، مایکرویو،rotation, zoom, transparency , panning، feko، cad feko،،دوران، بزرگ نمایی، حرکت دادن، شفاف سازی مدل]

نظرات
نظر جدید
172
تعداد اعضا
filter picture
antenna picture