آموزش نرم افزار FEKO Suite قسمت یازدهم : دسترسی به help

نویسنده مطلب : ایمان اکبری
تاریخ ارسال : 2015-01-05 10:39:43

با انتخاب Help-FEKO online help می توان به منابع آنلاین در Help assistant دسترسی داشت. اطلاعات بیشتر پیرامون چگونگی استفاده از Help assistant را می توان از قسمت Help assistant manual در سر برگ Content خود assistant یافت. وقتی که CADFEKO بسته می شود Help assistant نیز به صورت اتوماتیک بسته می شود. بعلاوه با فشار در هر دیالوگی help آنلاین مرتبط با ان دیالوگ باز می شود. می توان از منوی Help به FEKO User's Manual و Getting Started Manual نیز دسترسی داشت. این ها متونی در قالب PDF می باشند و نرم افزار مشاهده PDF مناسب می بایستی برای دیدن این ها در تنظیمات تعریف شود. برای انتخاب نرم افزار خواندن PDF می بایستی از منوی Option گزینه Preferences را انتخاب کرده و در سر برگ اصلی آن مسیر و نام نرم افزار خواندن PDF (همانند نرم افزار Acrobat reader) را وارد کرد(یا از browse برای انتخاب آن یار جست). چگونگی دسترسی به این گزینه و پنجره مربوط به این گزینه در شکل 3-16 نمایش داده شده است.

شکل 3-16 : نحوه دسترسی به قسمت feko online help (کادر قرمز رنگ) و پنجره help assistant (کادر آبی رنگ)

برچسب ها [ شبیه سازی، نرم افزار، الکترومغناطیس، میدان، مایکرویو، معرفی، feko، cad feko،  help ]

نظرات
نظر جدید
172
تعداد اعضا
filter picture
antenna picture