آموزش نرم افزار FEKO Suite قسمت هشتم : تنظیمات (Preferences)

نویسنده مطلب : ایمان اکبری
تاریخ ارسال : 2015-01-04 08:43:41

برای تنظیم نرم افزاری که با آن pdf های برنامه را می خواهید خواند و تعداد گام های undo ای که حافظه ذخیره می کند می توان گزینه Preferences از منوی Option را انتخاب کرد. از آنجایی که یک مقدار زیاد از حافظه برای تدارک عملیات undo بر روی مش استفاده می شود کاهش تعداد گام های undo می تواند به میزان قابل توجه ای حافظه مورد استفاده در حین دست کاری ها بر روی مش را کاهش می دهد. روش انتخاب این گزینه و پنجره مربوط به آن در شکل 3-12 نشان داده شده است.

شکل 3-12 : نحوه باز گردن پنجره تنظیمات (پیکان قرمز) و پنجره تنظیمات باز شده(پیکان آبی)

 

برچسب ها [ شبیه سازی، نرم افزار، الکترومغناطیس، میدان، مایکرویو، معرفی،feko، cad feko،  تنظیمات، Preferences ]

نظرات
نظر جدید
172
تعداد اعضا
filter picture
antenna picture