آموزش نرم افزار FEKO Suite قسمت هفتم ایجاد کردن، باز کردن و ذخیره مدل ها

نویسنده مطلب : ایمان اکبری
تاریخ ارسال : 2015-01-01 19:49:29

ابتدا از منو File گزینه New را برای پاک کردن مدل جاری و ایجاد یک مدل جدید انتخاب کنید. به صورت مشابه از منوی File گزینه Open یا Save را برای باز کردن یا ذخیره مدل های CADFEKO انتخاب کنید. در حین بارگذاری و ذخیره کردن مدل ها اطلاعات پیشرفت کار نمایش داده می شود این پنجره در شکل 3-9 نشان داده شده است. این به کاربرد میزان پیشرفت را در حین بارگذاری و ذخیره کردن مدل ها می دهد.

تنها به فایل *.cfx برای باز کردن مدل نیاز است، اما حین ذخیره کردن مدل، CADFEKO به صورت اتوماتیک فایل *.cfs -(در بر گیرنده workspace (نما ها، صفحات برشی و غیره)- و فایل های *.cfm و *.pre –که برای حل مدل استفاده می شوند را نیز ذخیره می کند. وقتی تنظیمات بهینه سازی در مدل CADFEKO تعریف شد، CADFEKO به صورت اتوماتیک فایل های *.opt و *.pfg که در بر دارنده اطلاعات مربوطه که حین شبیه سازی استفاده می شوند(متصل به فایل های *.pre و *.cfx ).

گزینه save as در منوی File مدل جاری را در مکان و با نامی که کاربر انتخاب می کند ذخیره می کند(*.cfx، *.cfs، *.cfm، *.pre، *.opt و *.pfg). همانطور که در شکل 3-10 نشان داده شده است وقتی که CADFEKO از طریق command line اجرا می شود، این امکان و جود دارد که مدل را تحت یک آرگومان command line مشخص کرد، برای مثال cadfeko model.cfx –می توان به جای model نام دلخواهی وارد کرد و می توان از نوشتن پسوند .cfx نیز صرف نظر کرد. اگر فایل وجود نداشته باشد، CADFEKO یک مدل جدید در محل جاری یا مشخص شده که شامل فایل هایی با پسوند های *.cfs، *.pre، *.opt یا *.cfm با این نام نباشد ایجاد می کند(اگر چنان فایل هایی وجود داشته باشد CADFEKO با یک مدل خالی شروع به کار می کند.)

در سیستم عامل مایکروسافت ویندوز هر فایل *.cfx در CADFEKO را می توان با دابل کلیک بر روی آن باز کرد.

همانگونه که در شکل 3-11 نشان داده شده است مش جاری را می توان از طریق File-Export به فایلی با پسوند  *.cfm یا *.nas  export کرد که سپس در فایل *.pre می توان به آن ها ارجاع داد. مش همانگونه که هست export می شود به گونه ای که  در این مرحله هیچ بررسی برای معتبر بودن آن صورت نمی گیرد. اگر هیچ المان مش، متغییر یا نقاط نامگذاری شده ای در مدل وجود نداشته باشد، فایل *.cfm خالی خواهد بود و import کردن آن در فایل *.pre هیچ تاثیر نخواهد داشت. این آیتم منو تنها مش را export می کند و نه نام آن و نه خود فایل دوباره توسط CADFEKO استفاده نمی شود. حین راه اندازی اجزا از منوی Run، CADFEKO به صورت اتوماتیک یک فایل *cfm با همان نام مدل export می کند.

برچسب ها [ شبیه سازی، نرم افزار، الکترومغناطیس، میدان، مایکرویو، معرفی،feko، cad feko،  ذخیره کردن مش، ذخیره کردن مدل، باز کردن مدل، ایجاد کردن مدل، خط فرمان، command line، export moel، save model، export mesh، ]

نظرات
نظر جدید
172
تعداد اعضا
filter picture
antenna picture