آموزش نرم افزار FEKO Suite قسمت ششم : چاپ کردن و export کردن تصویر

نویسنده مطلب : ایمان اکبری
تاریخ ارسال : 2014-12-30 13:08:12

نرم افزار CADFEKO یک ابزار برای export نمای سه بعدی جاری در فرمت های تصویری مختلف (*.jpg, *.bmp, *.xmp, *.png, *.eps) و چاپ کردن مستقیم نمای سه بعدی جاری با چاپگر فراهم کرده است. این آیتم ها در شکل 3-6 نمایش داده شده اند. با کلیک بر روی آیتم export تصویر پنجره شکل 3-8 باز می شود که اختیارات ذکر شده قابل مشاهده می باشند.

شکل 3-6 : نوار ابزار استاندارد


به قسمت export تصویر می توان از طریق گزینه image export بر روی نوار ابزار استاندارد یا از طریق منوی File------Export-Image دسترسی داشت. به قسمت چاپ تصویر می توان از طریق گزینه Print بر روی نوار ابزار استاندارد یا از طریق منوی File-Print دسترسی داشت.
وضوح تصویر export شده را می توان تعیین کرد و تصویر export شده در مکان انتخاب شده ذخیره می شود. تمامی تصاویر چاپ شده و export شده در بر دارنده نمای سه بعدی فعال جاری با جهت گیری نما، ضریب بزرگ نمایی رنگ بندی و تنظیمات پدیداری جاری خواهند بود.

شکل 3-8 : پنجره مربوط به export تصویر، پیکان آبی رنگ قسمت مربوط به انتخاب نوع تصویر خروجی و پیکان قرمز رنگ نشان دهنده تفکیک پذیری تصویر خروجی را نشان می دهند.

برچسب ها [ شبیه سازی، نرم افزار، الکترومغناطیس، میدان، مایکرویو، معرفی،feko، cad feko،  چاپ تصویر، خورجی گرفتن تصویر، print image، export image]

نظرات
نظر جدید
172
تعداد اعضا
filter picture
antenna picture