آموزش نرم افزار FEKO Suite قسمت چهارم بررسی قسمت های مختلف CADFEKO

نویسنده مطلب : ایمان اکبری
تاریخ ارسال : 2014-12-29 09:09:38

پنجره CADFEKO همانطوری که در شکل 3-1 نشان داده شده است در صورتی که تنظیمات به صورت پیش فرض باشند شامل یک منوی اصلی (قسمت سبز کم رنگ شکل 3-1) و نوار ابزار ( شامل سه قسمت استاندارد ، انتخاب و راه اندازی) در بالا(قسمت آبی رنگ شکل 3-1)، یک نوار ابزار (شامل قسمت های ساخت هندسی، اصلاحات هندسی، تبدیلات هندسی، ساخت پیکربندی حل و شبکه و بهینه سازی) (قسمت  بنفش رنگ در شکل 3-1) و نمای درختی شکل در سمت چپ(شامل قسمتی درختی مربوط به مدل(که تحت عنوان قسمت درختی مربوط به محتوا نیز شناخته می شود) در بالا (قسمت قرمز رنگ در شکل 3-1) و قسمت درختی مربوط به جزئیات در پایین(قسمت سبز پر رنگ در شکل 3-1) – قسمت درختی مربوط به جزئیات بسته به قسمت انتخاب شده از قسمت درختی محتوا که در بالای آن جای گرفته است اطلاعات جزئی را نمایش می دهد(در بر دارنده نما های سه بعدی یا ویرایش گر متون می باشد- می باشد).

شکل 3-1: نمای برنامه CADFEKO به همراه قسمت های مختلف تشکیل دهنده آن

پنجره پیغام(قسمت زرد رنگ در شکل 3-1)، پیغام هایی در باره فعل و انفعالات کاربر همچون ساخت هندسه، مش بندی، پیکربندی منبع و غیره را نشان می دهد.  این قسمت  جزئیاتی مربوط به پیغام های  هشدار (warning) و خطا (error) فراهم می سازد. خطاها و هشدار ها در پنجره پیغام لینکی به اشیا هندسی متناظر در قسمت درختی جزئیات که خطا یا هشدار مورد نظر را موجب شده است فراهم می کند. وقتی بر روی این لینک در پنجره پیغام کلیک کنید شی هندسی متناظر در قسمت درختی مدل  و نمای سه بعدی در قسمت درختی جزئیات انتخاب می شود.
نوار وضعیت (قسمت سفید رنگ در پایین پنجره در شکل 3-1) نمایش دهنده واحد (متر، میلی متر، غیره) و صفحات تقارن می باشد.
همانطور که در شکل 3-2 با رنگ قرمز مشاهده می شود نمای درختی و پنجره پیغام را می توان با استفاده از گزینه های Tree یا Messages در منوی View  مرئی یا مخفی کرد.

شکل 3-2 : گزینه هایی که با آن می توان قسمت درخت و پنجره پیغام را مرئی یا نامرئی ساخت

 همچنین می توان اندازه نمای درختی و پنجره پیغام را توسط drag کردن نوار جدا کننده به میزان مورد نیاز تغییر داد. می توان با drag کردن این دو پانل تا لبه انتهایی آنها را مخفی کرد.
تمام نوار ابزار ها را می توان در چهار سمت پنجره CADFEKO جای داد یا به صورت آزادانه در پنجره خودشان رها کرد(بر روی خطوط دوتایی در بالا یا سمت چپ آنها کلیک کرده و به محل مورد نظر بکشید)(با رنگ قرمز در شکل 3-3 نمایش داده شده است). وقتی نوار ابزاری را کلیک کرده و به محل مورد نظر می کشیم در صورتی که امکان جای دادن آن در محل وجود داشته باشد زمینه آبی رنگی پدیدار می شود و در غیر این صورت در پنجره ای مجزا نمایش داده می شود( این تغییر رنگ در شکل 3-3 با کادر سبز رنگ نشان داده شده است). می توان نوار ابزار مورد نظر را از منوی View یا با کلیک راست بر روی منوی اصلی و انتخاب نوار مورد نظر مرئی یا مخفی ساخت (گزینه ها منوی View در شکل 3-2 نمایش داده شده اند). نوار ابزار های پورت (Ports)، محیط (Media)، و بهینه سازی (Optimisation) به صورت پیش فرض نشان داده نمی شوند.

شکل 3-3 : نمایش نوار ابزار به صورت آزادانه در نرم افزار

یکی از ویژگی های منحصر به فرد cad feko این است که تلاش کرده تا حد امکان محدودیتی ایجاد نکند برا کاربر ایجاد نکند. برای مثال می توان workplane و جهت گیری نما را تغییر داد، یا در حین ساخت هندسه مورد نظر بدون اینکه مجبور باشیم ابتدا پنجره ایجاد هندسه را ببندیم یک متغییر جدید تعریف کنیم.

شکل 3-4 : ایجاد یک متغیر جدید(پنجره قرمز رنگ) حین ایجاد یک شکل هندسی(پنجره سبز رنگ)

 اگر در حالی که یک دیالوگ باز است یک دیالوگ جدید باز کنیم (همانطور که در شکل 3-4 نشان داده شده است) قسمت های ورودی پارامترهای دیالوگ اولی (دیالوگ سبز رنگ) تا زمانی که دیالوگ جدید (دیالوگ سبز رنگ) بسته نشود غیر فعال می مانند. اگر تعداد زیادی دیالوگ باز شده باشد به ترتیب عکسی که آن ها باز شده اند، با بستن پنجره جدید تر پنجره قدیمی تر فعال می شود. قابل توجه است که تمام پنجره در حالت غیر فعال، غیر فعال نیست بلکه می توان هنوز آن را در صفحه نمایش حرکت داد و جابجا کرد.
 برخی از عملگر ها همچون اصلاح یک متغیر می توانند مدل را تغییر دهند. در حین کار با دیگر ابزارهایی که بر روی مدل عمل می کنند اجازه ی کار با این عملگر ها وجود ندارد(مثلا در شکل 3-5 پنجره اصلاح با رنگ قرمز باز شده سپس بر روی قسمت تغییر متغیر همانطور که در کادر سبز رنگ مشاده می شود کلیک راست شده است مشاهده می شود که انتخاب های کلیک راست همگی غیر فعال شد هاند). به علاوه دیالوگ دوم برای همان آیتم را نمی توان باز کرد. برای مثال اگر یک دیالوگ ساخت هندسه را در حالی که دیالوگ ویرایش صفحه کار  یک نمای سه بعدی باز است باز کنیم، صفحه کار برای نما را نمی توان بدون بستن دیالوگ ساخت هندسه و برگشت به دیالوگ صفحه کار باز ویرایش کرد. اگر آیتمی که دیالوگ بر آن اعمال شده از حالت انتخاب خارج شده باشد در قسمت درختی رنگ آن سبز می شود این تغییر حالت در کادر آبی رنگ شکل 3-5 نشان داده شده است.
به طور معمول قبل از اعمال عملگرها یا تنظیمات بر روی آیتم ها، آنها را انتخاب می کنیم.

شکل 3-5 : در این پنجره ابتدا بر روی cuboid1 کلیک راست شده و گزینه properties انتخاب شده است. با انتخاب این گزینه دیالوگ modify در کادر قرمز باز شده است. سپس بر روی w=1 در کادر سبز رنگ کلیک راست شده است.

برچسب ها [ شبیه سازی، نرم افزار، الکترومغناطیس، میدان، مایکرویو، معرفی،feko، cad feko،  نوار ابزار، قسمت های عمومی نرم افزار ]

 

نظرات
نظر جدید
172
تعداد اعضا
filter picture
antenna picture